L'esput és la matèria expectorada de les vies respiratòries, com ara mocs o flegma, barrejats amb saliva, que poden ser escopits per la boca. Sol estar associat amb les vies respiratòries en pulmons, bronquis o el sistema respiratori superior. A vegades pot dur sang si es tracta d'una tos crònica, causada possiblement per casos greus de tuberculosi.

Esput extret d'un malalt de pneumònia, amb bacteris estreptococs en forma de cocs.

Les mostres microbiològiques d'esput són utilitzades habitualment per a detectar infeccions per Moraxella catarrhalis, Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae. També s'hi poden trobar altres patògens.

L'esput purulent és aquell que conté, en major o menor mesura, pus.

L'esput pot ser:

  1. Sanguinolent (és sovint el cas en tuberculosi) (hemòptisi).
  2. De color rovellat - sovint causat per bacteris pneumococs (en pneumònia).
  3. Purulent - que conté pus.
  4. De color blanc escumós - que pot ser causat per una obstrucció o fins i tot edema.