Esquema

pàgina de desambiguació de Wikimedia

Els esquemes(del llatí schema, i aquest del grec σχῆμα, "figura")[1] són representacions gràfiques simplificades de conjunts funcionals complicats. Per dibuixar esquemes s'empren símbols que representen elements o components que són presents en el conjunt, instal·lació o circuit del que fem l'esquema. Els esquemes no sempre són dibuixats a escala i els símbols iguals solen ser entre ells de la mateixa mida per facilitar la comprensió visual.

Esquema que representa un camp d'hoquei

"Esquema" en diferents àrees de coneixement

modifica

Representació gràfica, dibuix i art

modifica

Psicologia, filosofia i religió

modifica

Megaloschemos ("gran esquema"), grau d'ascetisme en el monacat ortodox (hi ha també un grau denominat "petit esquema"). Vows of Great Schema

  • Esquema (filosofia), segons Kant, un mitjà pel qual un concepte esdevé efectiu per la implicació d'una intuïció. Critique de la raison pure, 1781,

Matemàtiques, criptografia i informàtica

modifica
  • Esquema (matemàtiques), un tipus d'estructura abstracta que conjumina estructures de tipus geomètric, de tipus algebraic i de teoria de nombres
  • Esquema afí, tot espai anellat (Spec A, Ã) on A és un anell i à és el seu feix de localitzacions homogènies
  • Esquema d'Euler, manera diagramàtica de representar els conjunts i les seves relacions
  • Esquema axiomàtic, certa connexió d'axiomes en teoria de conjunts
  • Esquema de signatura ElGamal, esquema de signatura digital basat en la complexitat del càlcul del logaritme discret
  • Esquema URI (URI scheme), el nivell més alt de l'estructura de noms URI, en informàtica
  • XML Schema, llenguatge d'esquema utilitzat per descriure l'estructura i les restriccions dels continguts dels documents XML

Física i química

modifica
  • Esquema elèctric, representació gràfica d'una instal·lació elèctrica o de part d'ella
  • Esquema unifilar, en el qual cada conjunt de conductors es representa mitjançant una sola línia

Ciències naturals

modifica

Lingüística

modifica

Economia

modifica

Referències

modifica