L'estratègia és la ciència de projectar i dirigir les grans operacions militars. L'estratègia té com a parts executives la tàctica, en tant que s'ocupa de l'estructura dels exèrcits, del reclutament, del funcionament de l'armament i dels transports, de l'estudi del terreny, del medi humà i de les característiques de l'adversari, i la logística, en tant que s'ocupa de calcular, preparar i portar a terme tot el que fa referència a la vida, al moviment i a les necessitats de les tropes per tal d'aconseguir la màxima eficàcia en cada operació concreta.

Per extensió, el terme s'aplica als jocs on cal una planificació per guanyar, a moviments polítics i socials i a decisions d'empresa, on un pla director determina cada decisió.

Prové del grec ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Exèrcit i Agein = conductor, guia. S'aplica en diferents contextos:

  • Estratègia militar: conjunt d'accions que són de batalla i mesures preses per a conduir un enfrontament armat.
  • Estratègia: És el procés seleccionat mitjançant el qual s'espera assolir arribar a un estat futur.

En l'àmbit de l'administració d'empreses és possible referir-se a la "consistència estratègica". D'acord amb Arieu (2007), "existeix consistència estratègica quan les accions d'una organització són coherents amb les expectatives de l'Adreça, i aquestes al seu torn ho són amb el mercat i el seu entorn".

El concepte d'estratègia s'usa normalment en tres formes. Primer, per a designar els mitjans emprats en l'obtenció de certa fi, és per tant, un punt que involucra la racionalitat orientada a un objectiu. En segon lloc, és utilitzat per a designar la manera en la qual una persona actua en un cert joc d'acord amb el que ella pensa, quin serà l'acció dels altres i el que considera que els altres pensen que seria la seua acció; aquesta és la forma que un cerca tenir avantatges sobre els altres. I en tercer lloc, s'utilitza per a designar els procediments usats en una situació de confrontació amb la finalitat de privar a l'oponent dels seus mitjans de lluita i obligar-lo a abandonar el combat; és una qüestió, llavors, dels mitjans destinats a obtenir una victòria.

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Estratègia