L'estratosfera és la capa de l'atmosfera situada damunt de la troposfera i que s'estén entre 11 km i 50 km de la superfície terrestre. A la part baixa de l'estratosfera la temperatura és relativament estable i hi ha poca humitat.[1]

Capes de l'atmosfera: troposfera i tropopausa, estratosfera i estratopausa, mesosfera i mesopausa, i termosfera

L'estratosfera s'estén des de la tropopausa fins a l'estratopausa,[2] situada a 50-60 km d'altitud. En aquesta capa la temperatura augmenta amb l'altitud. Aquesta relació de la temperatura amb l'altura és la inversa a la que es troba a les capes superior i inferior. Això és degut principalment a la presència de les molècules d'ozó que absorbeixen radiació electromagnètica a la regió ultraviolada.

L'estratosfera és una regió on es produïxen diferents processos radioactius, dinàmics, químics i físics. La barreja horitzontal dels components gasosos es produeix molt més ràpidament que la barreja vertical.

Temperatura

modifica
Gradient vertical de temperatura segons interval d'altitud
Interval d'altitud Capa Gradient vertical de temperatura Gradient vertical de temperatura
(m) (°C/km) (°F/1000 peus)
0 – 11.000 Troposfera 6,5 3,57
11.000 – 20.000 Tropopausa 0,0 0,0
20.000 – 32.000 Estratosfera -1,0 -0,55
32.000 – 47.000 Estratosfera -2,8 -1,54
47.000 – 51.000 Estratopausa 0,0 0,0
51.000 – 71.000 Mesosfera 2,8 1,54
71.000 – 85.000 Mesosfera 2,0 1,09
85.000 – 90.000 Mesopausa 0,0 0,0

Els valors del gradient vertical de temperatura mostrats a la taula són resultat del càlcul  , de manera que:

  • Si tenen signe positiu la temperatura disminueix al augmentar l'altitud en la ratio per distància especificada per interval d'altitud.
  • Si tenen signe negatiu la temperatura augmenta al augmentar l'altitud en la ratio per distància especificada per interval d'altitud.
  • Si són nuls la temperatura es manté constant al llarg de l'interval d'altitud especificat.

Vegeu també

modifica

Referències

modifica
  1. Gómez-Arnau, Adriana; Santos, Mónica. Tierra (en castellà). Madrid: Pearson Educación, 2004, p. 440. ISBN 8420542172. 
  2. «Estratosfera». Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana.