Estructura cel·lular bacteriana

L'estructura cel·lular bacteriana consisteix en una cèl·lula procariota (sense membrana nuclear i amb el material nuclear dispers al citoplasma) constituïda per: