Estructura quaternària de les proteïnes

L'estructura quaternària és un grau superior d'organització espacial. És la que posseeixen les proteÏnes que consten de 2 o mes cadenes polipeptídiques, iguals o diferents. Una proteïna amb estructura quaternaria seria, per tant, un oligòmer constituït per diverses cadenes polipeptídiques anomenades monòmer.

Les diferents cadenes polipeptídiques s'uneixen entre si mitjançant interaccions del mateix tipus que les existents en l'estructura terciària com enllaços d'hidrogen, forces de Van der Waals o interaccions electroestàtiques, pero siguent els ponts disulfur els menys freqüents pero molt eficaços, doncs es tracta d'una unió covalent.