Euskararen Gaitasun Agiria

El títol conegut com a EGA (Euskararen Gaitasun Agiria; en català: Certificat de Coneixement del Basc) és aquell que acredita el coneixement del basc. Des del 1982, l'expedeixen el Govern Basc a Euskadi, el Govern de Navarra a Navarra i la Reial Acadèmia de la Llengua Basca (Euskaltzaindia) al País Basc Nord. Per aconseguir-lo cal superar un examen de tres proves. El títol és membre de l'ALTE (Association of Language Testers in Europe), i està classificat com a títol de nivell C1 en el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

ExamenModifica

ConvocatòriesModifica

L'examen per a l'obtenció de l'EGA es convoca dues vegades cada any, una al febrer i una altra al setembre, si bé el procés complet, que consta de tres proves, s'allarga una mitjana de quatre mesos.

A Navarra el preu de l'examen és de 28 euros, i dona dret a presentar-se a les dues convocatòries anuals. D'altra banda, els funcionaris de l'administració navarresa poden presentar-s'hi de manera gratuïta.

Al País Basc qualsevol ciutadà major de 17 anys pot presentar-s'hi. Ha de pagar una taxa de 18 euros. Els resultats dels exàmens no es conserven entre convocatòries: s'ha de completar el procés íntegre sense cap suspens, si no és així s'ha de tornar a començar. En aquest territori s'hi presenten anualment unes 14.000 personess, la majoria dels quals són estudiants o funcionaris. De tots ells només un terç (aproximadament) aconsegueix el títol.

EstructuraModifica

L'examen consta de tres proves: prova inicial (atariko proba), prova escrita (proba idatzia) i prova oral (ahozko proba).

Prova inicial (Atariko proba)Modifica

Es tracta de 100 preguntes d'opció múltiple (tipus test). Les primeres 15 preguntes es responen mentre s'escolta una gravació (generalment d'un programa de ràdio) i les altres 85 es responen segons l'enunciat de cada pregunta. Per tal d'aprovar és necessari obtenir una puntuació igual o superior a 75. Les convocatòries d'examen en les quals més de la meitat dels presentats obté una puntuació inferior, la puntuació mínima exigida baixa fins a arribar al 50% d'aprovats (fet que és habitual).

Prova escrita (Proba idatzia)Modifica

Aquesta prova es divideix en cinc apartats que sumen, en total, 50 punts. La puntuació mínima per aprovar és 29, i és imprescindible, a més a més, aprovar cadascun dels cinc apartats, que són:

  • Audició d'una gravació (la nota d'aquest exercici forma part de la nota de la prova oral)
  • Redacció
  • Reescriptura de frases
  • Sinònims
  • Comprensió escrita

Del 50% dels que aproven la prova inicial, vora el 60% supera també la prova escrita.

Prova oral (Ahozko proba)Modifica

Aquesta prova es divideix en dues parts: exposició d'un tema, se n'ha d'escollir un entre dues opcions, i debatre'l amb un altre examinat. Cadascú disposa de 30 minuts per preparar ambdós exercicis, i ha de completar-los davant de dos examinadors en aproximadament 10 minuts (5 per cada exercici). Del 60% d'aprovats a la prova escrita, prop del 90% aprova aquesta última prova.

Vegeu tambéModifica

Enllaços externsModifica