L'eusocialitat és una forma de vida col·lectiva, un grau de socialitat que es caracteritza per generacions que s'encavalquen, una cura de les cries cooperativa i castes especialitzades reproductives i no reproductives. La casta reproductiva es compon d'una reina i eventualment un o més mascles fèrtils. La casta no reproductiva es compon d'obrers i soldats, sovint estèrils, tant mascles com femelles.

Les formigues alades són o bé reines o bé mascles.

Insectes

modifica

En els insectes no hi ha cap diferència entre els «insectes socials» i l'«eusocialitat». Els insectes socials sempre formen colònies, però alguns insectes solitaris també poden formar un altre tipus de colònia (sense reina), com ara alguns heteròpters i molts pugons. L'eusocialitat és present en:

Mamífers

modifica

Entre els mamífers, l'eusocialitat només es dona en el farumfer i Cryptomys damarensis.

Vegeu també

modifica