Fragment d'unió a l'antigen

Fragment d'unió a antígen
(S'ha redirigit des de: Fab')

El fragment d'unió a l'antigen (Fab, de l'anglès antigen-binding fragment) és una regió d'un anticòs que s'uneix als antígens. Està format per un domini constant i un de variable per cadascuna de les cadenes pesades i lleugeres. El domini variable conté el paràtop (el lloc d'unió a l'antigen), que comprèn un conjunt de regions determinants de la complementarietat, a l'extrem amino-terminal del monòmer. A cada braç de la Y s'uneix un epítop a l'antigen.

Esquema d'un anticòs:
1. Fab   2. Fc
3. Cadena pesant (blau) amb un domini variable (VH, blau cel) unit a un de constant (CH1), una regió frontissa, i dos dominis més constants (CH2 i CH3).
4. Cadena lleugera amb un domini variable (VL, verd clar) i un de constant (CL, verd fosc)
5. Paràtop (lloc d'unió a l'antigen)
6. Regions frontissa.