El factor V (poques vegades se l'anomena proaccelerina o factor làbil) és una proteïna del sistema de la coagulació. En contrast amb la majoria dels altres factors de coagulació, que no és enzimàticament activa, però funciona com un cofactor. La seva deficiència condueix a la predisposició a l'hemorràgia, mentre que algunes mutacions (sobretot el factor V de Leiden) predisposen a la trombosi.