Família lògica

resum de famílies lògiques

En enginyeria informàtica, una família lògica és un dels dos conceptes relacionats: [1]

  • Una família lògica de dispositius de circuits integrats digitals monolítics és un grup de portes lògiques electròniques construïdes utilitzant un dels diferents dissenys, normalment amb nivells lògics compatibles i característiques d'alimentació dins d'una família. Moltes famílies lògiques es van produir com a components individuals, cadascuna conté una o unes quantes funcions lògiques bàsiques relacionades, que es podien utilitzar com a "blocs de construcció" per crear sistemes o com a "cola" per interconnectar circuits integrats més complexos.
  • Una família lògica també pot ser un conjunt de tècniques utilitzades per implementar la lògica dins de circuits integrats VLSI, com ara processadors centrals, memòries o altres funcions complexes. Algunes d'aquestes famílies lògiques utilitzen tècniques estàtiques per minimitzar la complexitat del disseny. Altres famílies lògiques d'aquest tipus, com la lògica del domino, utilitzen tècniques dinàmiques de cronometratge per minimitzar la mida, el consum d'energia i el retard.

Abans de l'ús generalitzat dels circuits integrats, s'utilitzaven diversos sistemes lògics d'estat sòlid i de tubs de buit, però mai van ser tan estandarditzats i interoperables com els dispositius de circuit integrat. La família lògica més comuna en els dispositius semiconductors moderns és la lògica d'òxid metàl·lic-semiconductor (MOS), a causa del baix consum d'energia, les mides de transistors petites i l'alta densitat de transistors.[2]

Tecnologies modifica

La llista de famílies lògiques de blocs de construcció empaquetats es pot dividir en categories, enumerades aquí en ordre aproximadament cronològic d'introducció, juntament amb les seves abreviatures habituals: [3]

Comparació de famílies lògiques de circuits integrats monolítics modifica

Les següents famílies lògiques s'haurien utilitzat per construir sistemes a partir de blocs funcionals com ara xancletes, comptadors i portes, o bé s'utilitzarien com a lògica "pegament" per interconnectar dispositius d'integració a gran escala com ara memòria i processadors. . No es mostren algunes de les primeres famílies lògiques obscures de principis dels anys 60, com ara DCTL (lògica de transistors acoblats directes), que no es va fer àmpliament disponible.[4]

Família Descripció Retard de propagació (ns) Velocitat (MHz) Consum per porta@1 MHz (mW) Voltatge típic V (range) Any de sortida
RTL Resistor–transistor logic 500 4 10 3.3 1963
DTL Diode–transistor logic 25 10 5 1962
PMOS MEM 1000 300 1 9 -27 and -13 1967
CMOS AC/ACT 3 125 0.5 3.3 or 5 (2-6 or 4.5-5.5) 1985
CMOS HC/HCT 9 50 0.5 5 (2-6 or 4.5-5.5) 1982
CMOS 4000B/74C 30 5 1.2 10V (3-18) 1970
TTL Original series 10 25 10 5 (4.75-5.25) 1964
TTL L 33 3 1 5 (4.75-5.25) 1964
TTL H 6 43 22 5 (4.75-5.25) 1964
TTL S 3 100 19 5 (4.75-5.25) 1969
TTL LS 10 40 2 5 (4.75-5.25) 1976
TTL ALS 4 50 1.3 5 (4.5-5.5) 1976
TTL F 3.5 100 5.4 5 (4.75-5.25) 1979
TTL AS 2 105 8 5 (4.5-5.5) 1980
TTL G 1.5 1125 (1.125 GHz) 1.65 - 3.6 2004
ECL ECL III 1 500 60 -5.2(-5.19 - -5.21) 1968
ECL MECL I 8 31 -5.2 1962
ECL ECL 10K 2 125 25 -5.2(-5.19 - -5.21) 1971
ECL ECL 100K 0.75 350 40 -4.5(-4.2 - -5.2) 1981
ECL ECL 100KH 1 250 25 -5.2(-4.9 - -5.5) 1981

Referències modifica