Flamínica era el nom que es donava a les dones dels flàmens o sacerdots; aquestes dones quan s'unien al flamen havien de ser verges i no es podien tornar a casar, ni divorciar-se. Si la dona moria alguns flàmens havien de renunciar, ja que la seva ajuda era essencial en algunes cerimònies. La flamínica, igual que els flàmens, també vestia d'una manera especial. Segons Sext Pompeu Fest, també s'anomenava flamíniques unes sacerdotesses que assistien la flamínica principal en els seus deures.