En botànica, un folíol o pinna és cadascuna de les divisions d'una fulla composta. Quan el limbe foliar està dividit en folíols es diu que la fulla és composta. Quan el limbe no està dividit, la fulla és simple.