Fracció de desintegració

En física de partícules i en física nuclear, la fracció de desintegració (o ràtio de desintegració) d'una partícula (o d'un nucli) és la fracció de partícules (o de nuclis) que es desintegren en un mode de decaïment individual donat respecte del nombre total de partícules que decauen.[1] És igual al ràtio entre l'amplada de decaïment parcial i l'amplada de decaïment global de la partícula (o nucli) en qüestió.

Per exemple, el bosó Z té una fracció de desintegració del 20% en dos neutrins, és a dir, 1 de cada 5 vegades es desintegra en aquest canal particular.[2]

Referències modifica

  1. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2a ed. ("The Gold Book") (1997). Versió corregida en línia:  (2006–) "branching fraction" (en anglès).
  2. K. Nakamura et al. (Particle Data Group), JPG 37, 075021 (2010) (URL: http://pdg.lbl.gov)