Fracció pròpia

Una fracció amb denominador positiu és pròpia quan el seu numerador és més gran o igual que zero i més petit que el denominador.

Tota fracció impròpia es pot expressar de forma única com a suma d'un nombre enter i una fracció pròpia amb el mateix denominador que la fracció donada.

En general una fracció es diu que és pròpia si el seu valor absolut és menor que 1.

Enllaços externsModifica