Fracció reductible

En matemàtiques una fracció és reductible, o reduïble, quan pot ser simplificada; en altres paraules, quan el seu numerador i el seu denominador tenen divisors comuns. Si una fracció ja no es pot simplificar es diu que és irreductible.

ExemplesModifica

La fracció:

 

és reductible, atès que se la pot representar: