Una frase musical és un fragment de música, una unitat mètrica musical, que té un sentit musical complet per si mateixa.[1] Una frase està construïda per figures musicals, motius, cèl·lules musicals; diverses frases es poden combinar per formar melodies, períodes musicals i grans seccions;[2] Una frase típica pot tenir la llargada que un cantant o instrumentista pot interpretar en una respiració.

A vegades s'utilitzen línies semblants a les lligadures per a indicar el fraseig en una obra musical.

Aquest terme, com els de sentència, vers, etc., ha estat adoptat pel vocabulari musical a partir de la sintaxi lingüística.[3] El terme és, però, molt ambigu.[4]

  1. Falk (1958), page 11, Larousse cited in Nattiez, Jean-Jacques (1990). Music and Discourse: Toward a Semiology of Music (Musicologie générale et sémiologue, 1987). Translated by Carolyn Abbate (1990). ISBN 0-691-02714-5.
  2. 1980 New Grove cited in Nattiez 1990.
  3. 1958 Encyclopédie Fasquelle cited in Nattiez 1990.
  4. Stein, Deborah (2005). Engaging Music: Essays in Music Analysis. Nova York: Oxford University Press. ISBN 0-19-517010-5.