Funció d'estat

magnitud física macroscòpica que caracteritza l'estat d'un sistema termodinàmic en equilibri

En termodinàmica, una funció d'estat o variable d'estat és una magnitud física macroscòpica que caracteritza l'estat d'un sistema en equilibri. Donat un sistema termodinàmic en equilibri pot escollir-se un nombre finit de variables d'estat, tal que els seus valors, determinen unívocament l'estat del sistema.

El valor d'una funció d'estat només depèn de l'estat termodinàmic actual que es trobi el sistema sense importar com va arribar a ell.[1][2] Això significa que si, en un instant donat, tenim dos sistemes termodinàmics en equilibri amb n graus de llibertat i amidem un mateix valor de n funcions d'estat independents, qualsevol altra funció d'estat tindrà el mateix valor en ambdós sistemes amb independència del valor de les variables en instants anteriors. En general, els sistemes fora de l'equilibri no poden ser representats per un nombre finit de graus de llibertat, i la seva descripció és molt més complexa.

Algunes variables d'estat d'un sistema en equilibri són:

Cada sistema o tipus de "substància" es caracteritza per una equació d'estat o equació constitutiva que relaciona algunes de les variables d'estat entre si, ja que com s'ha dit els sistemes en equilibri termodinàmic tenen un nombre finit de graus de llibertat d'acord amb la regla de les fases de Gibbs.

Referències modifica

Vegeu també modifica