Gabelianq

Gabelianq fou un districte de la província armènia del Airarat, feu de la família Gabelian.

La capital fou Kalzvan.

Limitava al nord amb l'Havnuniq; a l'est amb l'Arsharuniq; a l'oest amb el Basean i al sud amb el Bagrevand.