La ganga[1][2] és el material que es descarta en extreure la mena d'un jaciment de mineral, per no tenir valor econòmic o ser massa costós el seu aprofitament. És possible que un mineral que es consideri ganga en un jaciment sigui d'interès en un altre, o que la millora en les tècniques extractives o els usos industrials faci rendible el processament de materials anteriorment considerats ganga. Exemples de menes són la calcopirita per al coure, la galena per al plom o la magnetita per al ferro. La rendibilitat d'una mena depèn de la seva riquesa en el metall esperat així com de la forma en què es presenti. Si la mena i la ganga es troben barrejades, i els processos físics i químics de separació i preparació són massa costosos, la mena pot no ser rendible. Tampoc ho és la mena quan el volum és exigu, o aquella la situació impedeix una explotació accessible.

Cristalls de cassiterita, un mineral de gran valor comercial, en una matriu de ganga de quars

Referències modifica

Vegeu també modifica