No s'ha de confondre amb Glacera.

Una gelera és una acumulació de neu o glaç que es forma a les muntanyes, com a conseqüència d'una diferència positiva entre la neu caiguda i la que es fon. Les glaceres es diferencien de les geleres, ja que aquestes darreres tenen un caràcter estacional o no permanent. A vegades i en indrets determinats –d'ombra permanent, o a molta alçada– duren molts anys, i d'altres vegades es fonen i desapareixen als mesos d'estiu; tampoc tenen moviment, ni hi ha flux de la neu a favor de la gravetat i no tenen una zona d'acumulació ni de fusió determinades.

Formació d'una gelera.
Pic de la Maladeta al mes de juliol

Algunes geleres actuals són restes immobilitzades de les antigues glaceres que ocupaven les valls a les serralades de climes temperats. A les zones tropicals i equatorials no hi ha geleres, sí però algunes glaceres, i encara d'aquestes n'hi ha que estan a punt de desaparèixer.

Són molt freqüents als Pirineus i als Alps. A causa de l'efecte de fusió diürna i regel nocturn que es produeix a l'estiu en aquestes serralades, la seva superfície esdevé molt lliscant, i si, a més, la gelera fa pendent, pot resultar impracticable a peu.

L'aspecte inofensiu de les geleres és causa de nombroses caigudes i d'accidents potencialment greus, en les activitats de muntanya a l'estiu, que és, a més, quan està més freqüentada. El material imprescindible per a un trànsit segur per una gelera és la bota de muntanya equipada amb grampons.