Ghoti és una paraula anglesa artificial, proposada com a ortografia alternativa de la paraula fish (peix) creada per tal d'il·lustrar les irregularitats de l'ortografia i parodiar la discrepància major entre els fonemes i grafemes de la llengua. És una forma d'ortografia natural extrema.

Gothi com a alternativa per a representar els tres fonemes de fish s'explica així:

 • gh, pronunciat f com en enough
 • o, pronunciat ɪ com en women
 • ti, pronunciat ʃ com en station

El primer esment escrit de la paraula data del 1874 en una carta atribuïda a un cert William Ollier junior.[1] En altres escrits, és atribuïda a George Bernard Shaw.[2][3] La paraula és un argument popular dels partidaris d'una reforma ortogràfica de l'anglès.

Ghoti mutModifica

Utilitzant el mateix mètode i basant-se en el principi original, ghoti pot ser una paraula muda, on:

 • gh, pronunciat com en though: (/ðoʊ/)
 • o, pronunciat com en people: (/'piːpl/)
 • t, pronunciat com en ballet: (/'bæleɪ/)
 • i, pronunciat com en business: (/'bɪznəs/)

GhoughpteighbteauModifica

Ghoughpteighbteau és una paraula construïda de forma similar, i que és utilitzada per a la il·lustració d'irregularitats en la pronunciació.[4] Es tracta d'un relletreig de la paraula potato, patata, i de la mateixa forma també es pronuncia /pˈtt/. Té:

 • gh, es pronuncia /p/ com en hiccough /ˈhɪkʌp/;
 • ough, es pronuncia /oʊ/ com en though /ðoʊ/;
 • pt, es pronuncia /t/ com en ptomaine /ˈtoʊmeɪn/;
 • eigh, es pronuncia /eɪ/ com en neigh /neɪ/;
 • bt, es pronuncia /t/ com en debt /dɛt/;
 • eau, es pronuncia /oʊ/ com en bureau /ˈbjʊəroʊ/.

Una lleugera variació la trobem en la paraula Ghoughphtheightteeau, on:

 • phth, es pronuncia /t/ com en phthisis /ˈtaɪsɪs/;
 • tte, es pronuncia /t/ com en gazette /ɡəzɛt/;

ReferènciesModifica

 1. Benjamin Zimmer. «Ghoti before Shaw». 'Language Log'. Citat per S. R. Townshend Mayer, “Leigh Hunt and Charles Ollier”, St. James's Magazine, octubre 1874, pàgina 406 (que cita una lletre del 1855 d'Ollier a Hunt).
 2. Benjamin Zimmer, «Ghoti», The New York Times, 25 de juny de 2010
 3. How to pronounce ghoti» (anglès), Dr Goodword's Office, Lexitaria LLC, 2004-2013 [consulta 22 de juliol de 2013] (en català: Com s'ha de pronunciar ghoti)
 4. Jim Scobbie, «What is “ghoti”?», s.d.,[consulta el 10 de novembre de 2013]