Glàndula exocrina

Una glàndula exocrina és aquella que secreta el producte a l'exterior.

Dissecció d'un pit de lactant.

Es classifiquen atenent a diversos criteris.

Segons la manera de secrecióModifica

  • Merocrines. Alliberen el producte mitjançant exocitosi (salivals, pàncrees, sudorípares). Aquesta exocitosi pot ser constitutiva o regulada.
  • Apocrines. Alliberament del producte més una porció apical de la cèl·lula (mamàries i aixelles).
  • Holocrines. Alliberament de tot el contingut cel·lular, destruint-se la cèl·lula (sebàcies).

Naturalesa del producte de secrecióModifica

  • Mucoses. Secreten mucines (sublinguals, tracte digestiu i respiratori).
  • Seroses. Secreten polipèptids (salivals, paròtides, lacrimals).
  • Seromucoses. Secreten mucina i polipèptids (salivals submaxil·lars)
  • Altres. (productores de llet, sebàcies…)

MorfologiaModifica

  1. Sense conducte excretor
  2. Amb epiteli secretor
  • Intra-epitelial (nasal i uretral). Amb conducte excretor.

Vegeu tambéModifica