La glossemàtica (del grec γλωσσα, llengua, i mathē aprenentatge) és la teoria gramatical iniciada en 1935 per Louis Hjelmslev i Hans Jørgen Uldall[1] com a derivació de l'estructuralisme. Com aquest, divideix la paraula en significant i significat però afirma que el veritablement lingüístic és la forma, no el contingut mental, que pertany a la realitat. Els lingüistes, doncs, han d'analitzar la forma de la llengua, el més abstractament possible, per a desvincular-la de l'estudi del context, que correspon a altres disciplines. Per a aconseguir-ho han de dividir el discurs en glossemes o unitats mínimes, que poden equivaler a fonemes, morfemes o qualsevol unitat susceptible d'ésser analitzada. També ha d'identificar i reglamentar les relacions establertes entre aquests glossemes, que formen la gramàtica. Aquesta teoria va ser molt influent a l'anomenat cercle de Copenhaguen.

Referències modifica

  1. Seuren, Pieter A. M.. Western linguistics: An historical introduction. Wley-blackwell, 1998, p. 161. ISBN 0-631-20891-7. 

Bibliografia modifica

  • Hjelmslev, Louis (1928). Principes de grammaire générale. Copenhague: Bianco Lundo.
  • Hjelmslev, Louis (1935/37). Catégorie des cas (2 volumes). Acta Jutlandica VII, IX.
  • Hjelmslev, Louis (1953[1943]). Prolegomena to a Theory of Language. Baltimore: Indiana University Publications in Anthropology and Linguistics (IJAL Memoir, 7) (2nd OD (slightly rev.): Madison: University of Wisconsin Press, 1961. Dt.: Hjelmslev 1974.
  • Hjelmslev, Louis (1975). Résumé of a Theory of Language. Travaux du Cercle linguistique de Copenhague, vol. XVI. Copenhague: Nordisk Sprog- og Kulturforlag.
  • Siertsema, Bertha. 1965. A study of glossematics. Critical Survey of its fundamental concepts (2nd rev. edition). Den Haag: Martinus Nijhoff.
  • Rasmussen, Michael. 1992. Hjelmslev sprogteori. Glossematikken i videnskabshistorisk, videnskabsteoretisk og erkendelsesteoretisk perspektiv. Odense: Odense Universitetsforlag
  • Badir, Sémir. 2000. Hjelmslev. Paris: Les Belles Lettres.
  • Derrida, Jacques. "Of Grammatology" Johns Hopkins University Press, 1974.

Enllaços externs modifica