Gos bover

El Gos bover és un gos que tradicionalment s'ha utilitzat per al maneig i per a la conducció del bestiar boví.

Races oficialment reconegudesModifica

La Federació Cinològica Internacional classifica les races de gossos bovers en dos grups diferents basant-se en la seva fisonomia. En el Grup I, Secció 2, posa als gossos bovers d'aspecte lupoide i en el Grup II, Secció 3, als molosoides de tipus muntanya.

Races incloses en el Grup I, Secció 2ª, Gossos bovers de tipus lupoideModifica

Races reconegudes de forma provisionalModifica

Races incloses en el Grup II, Secció 3ª, Molosos de tipus muntanya i Bovers suïssosModifica