Grup carboxil

El grup carboxil (-COOH o CO₂H) és un grup funcional present als aminoàcids i als àcids carboxílics. La seva estructura està formada per un àtom de carboni unit a un àtom d'oxigen mitjançant un enllaç doble i a un grup hidroxil mitjançant un enllaç senzill.

Grup carboxil.

El grup carboxil té un electró de valència al seu àtom de carboni que li permet formar part de molècules més grans mitjançant la formació d'un enllaç. El grup carboxil només es pot trobar a l'extrem d'una cadena de carbonis perquè el carboni necessita tres dels seus quatre enllaços per formar el grup.

Sovint el grup carboxil allibera el seu protó (H+) en solucions aquoses i per tant, actua com un àcid, com és el cas de l'àcid acètic o l'àcid cítric.

Vegeu tambéModifica