Un guany de capital és el benefici resultant de la venda d'un actiu financer com accions, obligacions o bens immobles, per un valor superior al seu cost d'adquisició. El benefici és la diferència entre el preu de venda més alt i el preu de compra més baix.[1] Una pèrdua de capital sorgeix si la venda d'un actiu financer és inferior al preu de compra. La majoria de països imposen un impost sobre els guanys de capital d'individus o empreses.

A nivell d'estats, els beneficis de guanys de capital no són comptabilitzats com a ingrés nacional car només pertanyen a transferències de drets sobre participacions i accions i, per tant, no corresponen a una nova activitat productiva.

Vegeu també

modifica

Referències

modifica
  1. O'Sullivan, Arthur. Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall, 2003, p. 268, 508. ISBN 0-13-063085-3.