Hawaliya fou la capital d'un districte fronterer entre territori hitita i Lukka, dominat pel riu Hulaya. Fou ocupada per la gent de Lukka temporalment al començament del regnat d'Hattusilis III, però recuperada pels hitites al cap d'un parell d'anys.