Herois de David


Els herois de David, també coneguts com els guerres del rei David, els laureats de David o els valents de David, van ser una tropa de trenta soldats d'elit, sota el comandament del rei David, mencionada al segon llibre de Samuel i la llista completa dels quals apareix al capítol 23 del mencionat libre. Al llibre de Samuel de vegades es parla dels Trenta per a referir-se a tots ells, i d'altres a els Tres, per a referir-se a una selecció de tres dels trenta formada per Josep-Basebet el tacmonita (anomenat però Jasobeam, l'hacmonita al llibre segon de les Cròniques; és el cap dels herois), Eleazar l'ahohita i Sammà l'hararita.

Aquests guerrers eren professionals directament vinculats amb el rei, potser des de l'època en la qual aquest va estar amb els filisteus. Al capítol 11 del llibre segon de les Cròniques s'afegeixen alguns noms més als trenta anteriors, probablement dels últims temps del rei. Aquests guerrers especials són anomenats pels seus llinatges i no pel seu lloc d'origen, cosa que alguns antropòlegs interpreten com a que pertanyien a tribus no completament sedentàries.

ClansModifica

Alguns clans mencionats són: jacamonites, jaradites, ajojites, paltrites, jetrites, arbatites i belmites.

Herois de DavidModifica

Alguns dels herois de David són els següents: