Hexàmetre

vers format per sis peus dàctils

Un hexàmetre (del llatí hexamětrus, que ve del grec έξάμετρος) és un vers format per sis peus dàctils, cada peu dàctil està format per una síl·laba llarga i dues de breus. L'accent de les síl·labes no és fonamental, el que és fonamental és la successió de síl·labes llargues i breus. A l'hexàmetre els dàctils poden ser substituïts per dos espondeus. El cinquè dàctil té tendència a no ser substituït per un espondeu. La llarga inicial del dàctil mai pot ser substituïda. L'hexàmetre dactílic té cesures, que fraccionen el vers després de la llarga (masculina), o de la primera breu (femenina). Segons la seva posició són heftemímeres (en el setè semipeu), pentemímeres (cesura després del cinquè semipeu), triemímeres (al tercer semipeu); també hi ha la dièresi bucòlica: cesura després del quart peu, no a l'interior com a les esmentades abans.