Homo homini lupus est

Homo homini lupus est és un políptot llatí d'ús actual que significa l'home és un llop per a l'home. És originària del comediògraf Plaute (254 aC184 aC) en la seva obra Asinaria, on el text exacte diu:

« (llatí) Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit. (català) L'home és un llop per a l'home, i no és home, quan desconeix qui és l'altre. »

Va ser popularitzada per Thomas Hobbes, filòsof anglès del segle xvii, en la seva obra Leviatan, que diu que l'egoisme és bàsic en el comportament humà, encara que la societat intenta corregir tal comportament afavorint la convivència. Sovint s'assenyala equivocadament a aquest filòsof com a autor de la cita. Se cita amb freqüència quan es fa referència als horrors dels quals és capaç la humanitat amb si mateixa. Gramaticalment, està formada amb el nominatiu i datiu de homo, -inis (home), i el nominatiu de lupus, -i (llop).