Homozigot

Quan es diu que un organisme és homozigòtic respecte a un gen específic, significa que té dues còpies idèntiques d'aquest gen per un tret donat en els dos cromosomes homòlegs (per exemple, un genotip és AA o aa). Aquestes cèl·lules o organismes s'anomenen homozigots.

Un genotip homozigot dominant sorgeix quan una seqüència determinada abasta dos al·lels per a l'atribut dominant (ex.: AA).

Un genotip homozigot recessiu sorgeix quan la seqüència abasta dos al·lels l'atribut recessiu (ex.: aa).

Vegeu tambéModifica