IEEE 802.3 va ser el primer intent per estandarditzar ethernet. Encara que va haver-hi un camp de la capçalera que es va definir de forma diferent, posteriorment hi ha hagut ampliacions successives a l'estàndard que van cobrir les ampliacions de velocitat (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet i el de 10 Gigabits Ethernet), xarxes virtuals, hubs, commutadors i diferents tipus de mitjans, tant de fibra òptica com de cables de coure (tant parell trenat com a coaxial).

Fig. 1 Connexió Ethernet estàndard (cable vermell)

Els estàndards d'aquest grup no reflecteixen necessàriament el que s'usa en la pràctica, encara que a diferència d'altres grups aquest sol estar prop de la realitat.

Versions de 802.3 Modifica

V(MN5Sq/W>
Estàndard Ethernet Data Descripció
Ethernet 1972 (patentat en 1978)[1] 2,85 Mbit/s sobre cable coaxial en topologia de bus.
Ethernet II (DIX v2.0 1982 10 Mbit/s sobre coaxial fi (thinnet) - La trama té un tipus de paquet descomunal més gran que el seu cap. El protocol IP usa aquest format de trama sobre qualsevol mitjà.
IEEE 802.3 1983 10BASE5 10 Mbit/s sobre coaxial gruix (thicknet). Longitud màxima del segment 500 metres - Igual que DIX tret que el camp de Tipus es substituye per la longitud.
802.3a 1985 10BASE2 10 Mbit/s sobre coaxial fi (thinnet o cheapernet). Longitud màxima del segment 200 metres.
802.3b 1985 10BROAD36
802.3c 1985 Especificació de repetidors de 10 Mbit/
802.3d 1987 FOIRL (Fiber-Optic Inter-Repeater Link) enllaç de fibra òptica entre repetidors.
802.3 1987 1BASE5 o StarLAN
802.3i 1990 10BASI-T 10 Mbit/s sobre parell trenat no blindat (UTP). Longitud màxima del segment 150 metres.
802.3j 1993 10BASI-F 10 Mbit/s sobre fibra òptica. Longitud màxima del segment 1000 metres.
802.3o 1995 100BASE-TX, 100BASI-T4, 100BASE-FX Fast Ethernet a 100 Mbit/s amb acte-negociació de velocitat.
802.3x 1997 Full Duplex (Transmissió i recepció simultanis) i control de flux.
802.3i 1998 100BASI-T2 100 Mbit/s sobre parell trenat no blindat(UTP). Longitud màxima del segment 100 metres
802.3z 1998 1000BASE-X Ethernet d'1 Gbit/s sobre fibra òptica.
802.3ab 1999 1000BASI-T Ethernet d'1 Gbit/s sobre parell trenat no blindat
802.3ac 1998 Extensió de la trama màxima a 1522 bytes (per permetre les "Q-tag") Les Q-tag inclouen informació per 802.1Q VLAN i manegen prioritats segons el estandar 802.1p.
802.3ad 2000 Agregació d'enllaços paral·lels. Mogut a 802.1AX
802.3ae 2003 Ethernet a 10 Gbit/s ; 10GBASE-SR, 10GBASE-LR
IEEE 802.3af 2003 Alimentació sobre Ethernet (PoE).
802.3ah 2004 Ethernet en l'última milla.
802.3ak 2004 10GBASE-CX4 Ethernet a 10 Gbit/s sobre cable bi-axial.
802.3an 2006 10GBASE-T Ethernet a 10 Gbit/s sobre parell trenat no blindat (UTP)
802.3ap en procés (esborrany) Ethernet d'1 i 10 Gbit/s sobre circuit imprès.
802.3aq en procés (esborrany) 10GBASE-LRM Ethernet a 10 Gbit/s sobre fibra multimodo.
802.3ar en procés (esborrany) Gestió de Congestió
802.3as en procés (esborrany) Extensió de la trama
802.3bp [2] 2016 1000BASE-T1 – Ethernet a 1 Gigabit sobre cable de parell trenat per a aplicacions automotrius i ambients industrials.
802.3bw [3] 2015 100BASE-T1 – Ethernet a 100 Mbit/s sobre cable de parell trenat per a aplicacions automotrius.
802.3cg[4] 2019 10BASE-T1L i 10BASE-T1S – Ethernet a 10 Mbit/s a través de cable parell trenat

Media Access Control en 802.3 Modifica

 • Format de la trama:
 
Fig.2 Estructura format de trama.
7 bytes 1 byte 6 bytes 6 bytes 2 bytes 46 - 1500 bytes 4 bytes
PREÀMBUL SFD Dir. Destí Dir. Origen Tipus / Longitud Dades + farcit FCS


Nota: Al final de la trama hi ha un interval anomenat IFG de 12 bytes que no s'utilitza, s'explica més endavant.
 • Preàmbul: Sincronització bit "10101010" (x7).
 • SFD: Delimitador de començament de trama "10101011".
 • Tipus / Longitud:
Per a DIX (Digital, Intel, Xerox) aquest camp significa Tipus de contingut de manera que la grandària de la trama no se sap. S'espera que acabi per a més tard calcular cap enrere els camps FCS i Dades + Farcit. Per a IEEE aquest camp va passar a significar Longitud de la trama. Per diferenciar a què es refereix (si a Tipus o a Longitud) un valor en aquest camp es va arribar a això:
- DIX Valors > 1536.
- IEEE Valors < 1536.
 • Dades + Farcit:
- Trama mínima de 64 bytes (512 bits → 51,2 μs).
- Com Tx ≥ 2Tp: Dades+Farcit ≥ 46 bytes.
Seqüència de verificació de trama. És un CRC d'un polinomi generador d'ordre 33:
x^32+x^26+x^23+x^22+x^16+x^12+x^11+x^10+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x+1
 • Adreces IEEE:
3 bytes → OUI: Identificador organització.
En OUI hi ha 2 bits interessants:
El bit de Unicast (si és 0) o Multicast (si és 1)
El bit de Globals (0) o Locals (1)
3 bytes → NIC: Aneu. Targeta interfície de Xarxa.
Notació (per exemple): F2:3I:C1:8A:B1:01
Adreça de difusió (broadcast) FF:FF:FF:FF:FF:FF. Aquest tipus d'adreça s'utilitza perquè tots els equips connectats en el mateix domini de difusió recullin la trama.
 • IFG: "Gap" Interface → 12 bytes (96 bits) és un interval d'espera que es realitza sempre abans de començar a transmetre encara si el mitjà està lliure.

Vegeu també Modifica

Referències Modifica

 1. «Ethernet Prototype Circuit Board». Smithsonian National Museum of American History. [Consulta: 2 setembre 2007].
 2. «IEEE P802.3bp 1000BASE-T1 PHY Task Force, Home Page» (en anglès). http://www.ieee802.org.+[Consulta: 22 març 2018].
 3. «IEEE P802.3bw 100BASE-T1 Task Force». [Consulta: 22 març 2018].
 4. «IEEE SA - IEEE 802.3cg-2019» (en anglès). https://standards.ieee.org.+[Consulta: 31 maig 2022].

Enllaços externs Modifica