Iapígia fou el nom donat pels grecs al sud-est d'Itàlia a la vora de la mar Adriàtica. El terme fou de vegades usat restringidament per la península o més extensivament per tota la Itàlia del sud-est (que els romans anomenaren Apúlia és a dir Pulla), però la península era més comunament anomenada Messàpia (els romans li van dir Calàbria). Scylax situa Iapígia entre Lucània i el promontori Drion (mont Garganus) i hi inclou les ciutats de Metapontum i Heraclea, generalment assignades a Lucània. Polibi el segueix posteriorment però utilitza el terme iapigis com equivalent a apulis i els distingeix dels messapis. D'altra banda Heròdot aplica el terme Iapígia a la península de Messàpia i fa als messapis una branca dels iapigis. Aristòtil identifica als iapigis amb els messapis. Estrabó limita el terme a la península però diu que uns l'anomenen Iapígia i altres Messàpia, i els romans Calàbria. Apià i Dionís Perigetes segueixen a Polibi i anomenen Iapígia a la Pulla romana i fan els messapis una tribu dels apulis. Ptolemeu segueix als autors romans i no anomena Iapígia.

El nom va derivar del pobles dels iapigis.