Indicació (medicina)

En medicina, una indicació és una raó vàlida per emprar un cert test, un procediment mèdic, una determinada medicació, o cirurgia.

En molts països, les indicacions per a les medicacions estan regulades estrictament pels organismes federals, provincials, municipals; col·legis professionals, i un "organisme específic" que autoritza la inclusió en el "marbete" de la frase "Indicacions i ús".

L'oposat a "indicació" és contraindicació.