Les isòbares (del grec ἴσος, "igual" + -βαρύς, "pesat, "greu") són les línies que representen la pressió gràficament als mapes meteorològics. En els mapes de superfícies aquestes línies uneixen punts de la terra la pressió dels quals, calculada al nivell del mar, és la mateixa. Així, les isòbares d'un mapa meteorològic informen sobre la força del vent i la direcció d'aquest en una zona determinada.

Isòbares en un mapa isobàric.

Les isòbares, se solen traçar amb un interval de 4 milibars i es classifiquen en pressions altes i pressions baixes, considerant-se com a pressió normal 1012 milibars. Per la seva forma poden ser rectilínies o curvilínies, obertes o tancades, encara que la configuració més habitual es redueix a dues formes principals tancades: la d'altes i baixes pressions.

Altes pressions: Solen aparèixer representades en el mapa per isòbares de forma el·líptica, amb valors creixents de la pressió des de la seva perifèria al centre. Es defineixen tres configuracions:

  • Anticicló fix: Té una gran extensió i ve indicat en els mapes amb una A, tot i que hi ha països que utilitzen la H (High pressure)
  • Anticicló mòbil: Fa de separació de dues famílies de depressions mòbils i és més petit que un anticicló fix. En els mapes s'indica amb una A.
  • Àrea d'altes pressions: És una regió de forma irregular amb altes pressions en el seu interior i sense centres definits.

Baixes pressions: Les isòbares són circulars o el·líptiques i tenen valors decreixents de la pressió des de la seva perifèria al centre. Es divideixen en tres:

  • Depressió: Més conegudes com a borrasques, les depressions són quasi sempre mòbils i se les reconeix amb una B o una D.
  • Cicló tropical: La seva àrea d'influència és molt menor.
  • Àrea de baixes pressions: Les isòbares no són circulars i defineixen diversos centres, al contrari d'una àrea d'altes pressions.