Obre el menú principal

Isòtops de l'àstat

L'àstat (At) té 32 isòtops coneguts, tots ells radioactius; la seva massa atòmica varia des de 191 fins a 223 u. També existeixen 23 estats excitats metaestables.

L'isòtop amb període de semidesintegració més llarg és el 210At, amb 8,1 hores; l'isòtop amb període de semidesintegració més llarg que existeix en una cadena de desintegració natural és el 219At, amb un període semidesintegració de 56 segons.

TaulaModifica

Símbol del
núclid
Z(p) N(n)  
massa isotòpica(u)
 
període de
semidesintegració
Espín
nuclear
composició
isotòpics
representativa
(fracció molar)
rang de variació
natural
(fracció molar)
energia d'excitació
191At 85 106 1.7(+11-5) ms (1/2+)
191mAt 2.1(+4-3) ms (7/2-)
193At 85 108 192.99984(6) 28(+5-4) ms (1/2+)
193m1At 50 keV 21(5) ms (7/2-)
193m2At 39 keV 27(+4-5) ms (13/2+)
194At 85 109 193.99873(20) ~40 ms 3+#
194mAt 480(190) keV ~250 ms 10-#
195At 85 110 194.996268(10) 328(20) ms (1/2+)
195mAt 34(7) keV 147(5) ms 9/2-#
196At 85 111 195.99579(6) 253(9) ms 3+#
196m1At -30(80) keV 20# ms 10-#
196m2At 157.9(1) keV 11 µs 5+#
197At 85 112 196.99319(5) 0.390(16) s (9/2-)
197mAt 52(10) keV 2.0(2) s (1/2+)
198At 85 113 197.99284(5) 4.2(3) s (3+)
198mAt 330(90)# keV 1.0(2) s (10-)
199At 85 114 198.99053(5) 6.92(13) s (9/2-)
200At 85 115 199.990351(26) 43.2(9) s (3+)
200m1At 112.7(30) keV 47(1) s (7+)
200m2At 344(3) keV 3.5(2) s (10-)
201At 85 116 200.988417(9) 85(3) s (9/2-)
202At 85 117 201.98863(3) 184(1) s (2,3)+
202m1At 190(40) keV 182(2) s (7+)
202m2At 580(40) keV 460(50) ms (10-)
203At 85 118 202.986942(13) 7.37(13) min 9/2-
204At 85 119 203.987251(26) 9.2(2) min 7+
204mAt 587.30(20) keV 108(10) ms (10-)
205At 85 120 204.986074(16) 26.2(5) min 9/2-
205mAt 2339.65(23) keV 7.76(14) µs 29/2+
206At 85 121 205.986667(22) 30.6(13) min (5)+
206mAt 807(3) keV 410(80) ns (10)-
207At 85 122 206.985784(23) 1.80(4) h 9/2-
208At 85 123 207.986590(28) 1.63(3) h 6+
209At 85 124 208.986173(8) 5.41(5) h 9/2-
210At 85 125 209.987148(8) 8.1(4) h (5)+
210m1At 2549.6(2) keV 482(6) µs (15)-
210m2At 4027.7(2) keV 5.66(7) µs (19)+
211At 85 126 210.9874963(30) 7.214(7) h 9/2-
212At 85 127 211.990745(8) 0.314(2) s (1-)
212m1At 223(7) keV 0.119(3) s (9-)
212m2At 4771.6(11) keV 152(5) µs (25-)
213At 85 128 212.992937(5) 125(6) ns 9/2-
214At 85 129 213.996372(5) 558(10) ns 1-
214m1At 59(9) keV 265(30) ns
214m2At 231(6) keV 760(15) ns 9-
215At 85 130 214.998653(7) 0.10(2) ms 9/2-
216At 85 131 216.002423(4) 0.30(3) ms 1-
216mAt 413(5) keV 100# µs (9-)
217At 85 132 217.004719(5) 32.3(4) ms 9/2-
218At 85 133 218.008694(12) 1.5(3) s 1-#
219At 85 134 219.011162(4) 56(3) s 5/2-#
220At 85 135 220.01541(6) 3.71(4) min 3(-#)
221At 85 136 221.01805(21)# 2.3(2) min 3/2-#
222At 85 137 222.02233(32)# 54(10) s
223At 85 138 223.02519(43)# 50(7) s 3/2-#

NotesModifica

  • Els valors marcats amb # no estan derivats únicament de dades experimentals, sinó que en part es basen en tendències sistemàtiques. Els espins amb arguments d'assignació febles es troben entre parèntesis.
  • Les incerteses es troben en forma concisa entre parèntesis després dels últims dígits corresponents. Els valors d'incertesa indiquen una desviació estàndard, tret de la composició isotòpica i la massa atòmica estàndard de la IUPAC, que utilitzen incerteses expandides.

ReferènciesModifica


Index de pàgines d'isòtops · Taula de núclids
Isòtop més lleuger Isòtop actual Isòtop més pesant
Isòtops del poloni Isòtops de l'àstat Isòtops del radó