Isòtops del beril·li

Encara que el beril·li (Be) té múltiples isòtops, només un és estable, el ⁹Be; per això se'l considera un element monoisotòpic.
Massa atòmica estàndard: 9.012182(3) u

Taula modifica

símbol del
núclid
Z(p) N(n) massa isotòpica (u) període de semidesintegració Espín
nuclear
composició
isotòpica
representativa
(fracció molar)
rang de variació
natural
(fracció molar)
energia d'excitació
⁵Be 4 1 5.04079(429)# (1/2+)#
⁶Be 4 2 6.019726(6) 5.0(3)E-21 s [0.092(6) MeV] 0+
7Be 4 3 7.01692983(11) 53.22(6) d 3/2-
8Be 4 4 8.00530510(4) 6.7(17)E-17 s [6.8(17) eV] 0+
⁹Be 4 5 9.0121822(4) ESTABLE 3/2- 1.0000
¹⁰Be 4 6 10.0135338(4) 1.51(6)E+6 a 0+
11Be 4 7 11.021658(7) 13.81(8) s 1/2+
12Be 4 8 12.026921(16) 21.49(3) ms 0+
13Be 4 9 13.03569(8) .5(1) ns 1/2+
¹⁴Be 4 10 14.04289(14) 4.84(10) ms 0+
15Be 4 11 15.05346(54)# <200 ns
¹⁶Be 4 12 16.06192(54)# <200 ns 0+

Notes modifica

  • Els valors marcat amb # no són enterament derivat de dades experimentals. Els espins amb assignacions febles es troben entre parèntesis.
  • Les incerteses es donen de forma concisa en parèntesi després dels últims dígits. Els valors de les incerteses denoten una desviació estàndard, excepte en composició isotòpica i massa atòmica estàndard de IUPAC que usa incerteses expandides.

Referències modifica


Index de pàgines d'isòtops · Taula de núclids
Isòtop més lleuger Isòtop actual Isòtop més pesant
Isòtops de liti Isòtops de beril·li Isòtops de bor