Isòtops del curi

El curi (Cm) no té cap isòtop estable. S'han caracteritzat 21 radioisòtops, els més estables dels quals són el 247Cm, amb un període de semidesintegració d'1,56 × 107 anys, el 248Cm, amb un període de semidesintegració de 3,40 × 10⁵ anys, el 250Cm amb un període de semidesintegració de 9.000 anys i el 245Cm amb un període de semidesintegració de 8.500 anys. La resta d'isòtops radioactius tenen període de semidesintegració inferiors als 30 anys, i la majoria d'ells inferiors als 33 dies. Aquest element també presenta 4 isòmers nuclears, el més estable dels quals és el 244mCm amb un període de semidesintegració de 34 ms. Els isòtops de curi varien en massa atòmica del 233,051 u del 233Cm fins als 252,085 u del 252Cm.

TaulaModifica

Símbol del
núclid
Z(p) N(n)  
massa isotòpica(u)
 
període de
semidesintegració
Espín
nuclear
composició
isotòpics
representativa
(fracció molar)
rang de variació
natural
(fracció molar)
energia d'excitació
232Cm 96 136 1? min 0+
233Cm 96 137 233.05077(8) 1# min 3/2+#
234Cm 96 138 234.05016(2) 51(12) s 0+
235Cm 96 139 235.05143(22)# 5# min 5/2+#
236Cm 96 140 236.05141(22)# 10# min 0+
237Cm 96 141 237.05290(22)# 20# min 5/2+#
238Cm 96 142 238.05303(4) 2.4(1) h 0+
239Cm 96 143 239.05496(11)# ~2.9 h (7/2-)
240Cm 96 144 240.0555295(25) 27(1) d 0+
241Cm 96 145 241.0576530(23) 32.8(2) d 1/2+
242Cm 96 146 242.0588358(20) 162.8(2) d 0+
243Cm 96 147 243.0613891(22) 29.1(1) a 5/2+
243mCm 87.4(1) keV 1.08(3) µs 1/2+
244Cm 96 148 244.0627526(20) 18.10(2) a 0+
244mCm 1040.188(12) keV 34(2) ms 6+
245Cm 96 149 245.0654912(22) 8.5(1)E+3 a 7/2+
245mCm 355.90(10) keV 290(20) ns 1/2+
246Cm 96 150 246.0672237(22) 4.76(4)E+3 a 0+
247Cm 96 151 247.070354(5) 1.56(5)E+7 a 9/2-
248Cm 96 152 248.072349(5) 3.48(6)E+5 a 0+
249Cm 96 153 249.075953(5) 64.15(3) min 1/2(+)
249mCm 48.758(17) keV 23 µs (7/2+)
250Cm 96 154 250.078357(12) 8300# a 0+
251Cm 96 155 251.082285(24) 16.8(2) min (1/2+)
252Cm 96 156 252.08487(32)# <1 d 0+

NotesModifica

  • Els valors marcats amb # no estan derivats únicament de dades experimentals, sinó que en part es basen en tendències sistemàtiques. Els espins amb arguments d'assignació febles es troben entre parèntesis.
  • Les incerteses es troben en forma concisa entre parèntesis després dels últims dígits corresponents. Els valors d'incertesa indiquen una desviació estàndard, tret de la composició isotòpica i la massa atòmica estàndard de la IUPAC, que utilitzen incerteses expandides.

ReferènciesModifica

Index de pàgines d'isòtops · Taula de núclids
Isòtop més lleuger Isòtop actual Isòtop més pesant
Isòtops de l'americi Isòtops del curi Isòtops del berkeli