J++

llenguatge de programació

Visual J++ és l'ara descontinuada implementació de Microsoft d'un IDE pel llenguatge de programació Java. Creat per la plataforma Windows, els programes escrits en J++ poden córrer només a la MSJVM (Microsoft Virtual Machine for Java, Màquina Virtual de Microsoft), que era l'intent propietari de Microsoft d'un interèrpret Java.

La sintaxi, paraules clau i convencions gramàtiques de Java (Sun) eren respectades.

Visual J++ ha estat reemplaçat per J#, que és capaç de compilar codi Java/Java++ al llenguatge intermedi MSIL de la plataforma .NET.