Kasula fou una regió del país dels kashka, de situació desconeguda, que fou conquerida i saquejada en temps del rei hitita Subiluliuma I, i s'hi va establir el domini hitita.