kuriltai era la màxima assemblea de les tribus turques i mongoles. M. Pelliot diu que la forma kuriltai és més correcte que la forma kurultai que donen Barthold i Vladimirtsov.

En els kuriltai s'elegia al khan (com Genguis Khan, nom que vol dir "gran khan") i els khan suprems (kakhan). Kakhan fou traduït erroniàment per "gran khan" per viatgers occidentals.