Lacus Felices

Lacus Felices fou una ciutat de Nòrica, al sud del Danubi a uns 40 km a l'oest d'Arelape i uns 30 a l'est de Laureacum. Fou el quarter dels arquers a cavall romans.