Leucoplast

Els leucoplasts són uns orgànuls que es poden trobar en les cèl·lules vegetals, essent un tipus de plastidis. No presenten pigments, en contraposició a altres plastidis, com p.e. els cloroplasts.

Amiloplasts de cèl·lules de patata, uns dels diferents subtipus de leucoplasts.

Es troben en arrels i altres teixits no fotosintètics de les plantes. Solen ser reservoris de midó, lípids o proteïnes, aspecte que fa que se'ls anomeni amiloplasts, eleoplasts, o proteoplasts respectivament. Tanmateix, a vegades no presenten aquesta funció de magatzematge, sinó que proveeixen a la cèl·lula un ampli ventall de funcions biosintètiques essencials, com ara la síntesi d'àcids grassos, alguns aminoàcids, i derivats tetrapirròlics. En general els leucoplasts són més petits que els cloroplasts, i tenen una morfologia variable, sovint descrita com ameboide.

Els etioplasts, que són cloroplasts immadurs i encara sense pigments, també poden ser considerats tècnicament leucoplasts. Després d'uns minuts d'exposició a la llum, els etioplasts comencen a transformar-se en cloroplasts funcionals, i deixen de ser leucoplasts.

Arbre filogenètic dels plastidisModifica