Llenguatge d'especificació

En informàtica, un llenguatge d'especificació o llenguatge de descripció és un llenguatge formal o semi-formal la funció del qual és construir un model del sistema que es vol crear.

A diferència dels llenguatges de programació, que poden ser bé llenguatges interpretats o llenguatges traduïbles a una representació executable (llenguatges compilats), els llenguatges d'especificació no s'utilitzen per a implementar un sistema sinó per especificar-lo, conceptualitzar-lo o fins i tot validar-lo.

Com hem comentat, les especificacions fetes amb un llenguatge de descripció no solen ser interpretables o executables, però podem trobar aplicacions (p. ex. entorns de desenvolupament) que permeten generar el sistema a partir del seu model.

Els llenguatges d'especificació es poden dividir en formals i semi-formals.

Llenguatges d'especificació

modifica