El ligat en l'ofici del tissatge és l'ordre d'entrelaçament dels fils d'ordit amb les passades de la trama.[1] S'utilitza també la paraula lligament.[2]

Lligat del tafetà

El lligat més senzill és el tafetà on el fill de l'ordit passa un cop per sobre i un cop per sota del fill de la trama.[3] Els altres lligats bàsics són la sarja i el setí. En variar aquest esquema, es pot obtenir motius geomètrics (per exemple: tweed) o figuratius (per exemple: jacquard), efectes especials i qualitats de teixit diferents. Per dissenyar els diferents lligats s'utilitzen unes representacions gràfiques en forma de quadríicula, on les línies verticals representen l'ordit i les horitzontals la trama.[4]

Bibliografia

modifica

Domènech Mir, Manel; Forns Roca, Maria; Navas Jara, Maria; Pocurull Roca, Montserrat; Ventura Maynou, Joan «Lèxic de la indústria tèxtil a Mollet del Vallès» (pdf). Notes, 2015, pàg. 217-224.

Referències

modifica