Llista d'emperadors inques

article de llista de Wikimedia

La llista de governants de l'Imperi Inca és anomenada capaccuna (en quítxua: "els poderosos entre els éssers"). S'ha especulat algunes vegades que van existir més governants dels que aquesta accepta i que diversos van ser esborrats de la història oficial de l'Imperi per diferents motius, però aquestes tesis no estan prou contrastades. Cal remarcar també que aquestes llistes de monarques foren recollides pels primers cronistes espanyols, i diversos estudiosos suggereixen que aquests cronistes poden haver creat una cronologia reial a imatge de les familiars cronologies europees que coneixien bé i potser no corresponen a una cronologia successòria real.

En total, els Inques "oficials", és a dir, els que van ser proclamats pel summe sacerdot o huillaq uma i aquest els va cenyir la diadema o mascaipacha van ser 12, agrupats en dues dinasties: Urin Cusco (Cusco inferior, els 5 primers, tots sense constància històrica) i Hanan Cusco (Cusco superior, tota la resta). A la llista següent, però, també s'hi indiquen els inques que no van arribar a cenyir la diadema (com Atahualpa), els inques "titelles" imposats pels espanyols i els inques refugiats a Vilcabamba.


Nom Regnat Comentaris
Manco Cápac Iniciador mític de la dinastia
Sinchi Roca
Lloque Yupanqui
Mayta Cápac
Cápac Yupanqui
Inca Roca
Yahuar Huaca
Huiracocha
Pachacútec 1438–1471 Primer inca registrat històricament
Túpac Yupanqui 1471–1493
Huayna Cápac 1493–1527
Huàscar i
Atahualpa
1527–1532 Divisió de l'imperi:
Huàscar: Major part de l'imperi. Atahualpa: Zona de l'Equador
Atahualpa 1532–1533 Assassinat per Francisco Pizarro a Cajamarca
No arribà a ser coronat a Cusco
Toparpa 1533–1533 Nomenat pels espanyols
No arribà a ser coronat a Cusco
Manco Inca 1533–1544 Nomenat pels espanyols
Es revoltà i refugià a Vilcabamba
Sayri Túpac 1544–
Titu Cusi Yupanqui –1568
Túpac Amaru I 1568–1572 Executat pels espanyols a Cusco