Llista de caps de la Lliga Aquea

article de llista de Wikimedia

La segona Lliga Aquea fou formada vers el 280 aC i tenia al capdavant un estrateg (strategos) o general en cap. Entre els principals:

 • Margos 256-255 aC
 • Àrat I de Sició 245-244 aC
 • Diedes 244-243 aC
 • Àrat I de Sició 243-242 aC
 • Agilees 242-241 aC
 • Àrat I de Sició 241-234 aC
 • Lidiades de Megalòpolis 234-233 aC
 • Àrat I de Sició 233-232 aC
 • Lidiades de Megalòpolis 232-231 aC
 • Àrat I de Sició 231-230 aC
 • Lidiades de Megalòpolis 230-229 aC
 • Aristòmac d'Argos 228-227 aC
 • Àrat I de Sició 227-226 aC
 • Hipèrbat I 226-225 aC
 • Timoxè 226-225 aC
 • Àrat I de Sició 225-219 aC
 • Àratos II de Sició 219-218 aC
 • Epirat 218-217 aC
 • Àrat I de Sició 217-216 aC
 • Àrat II de Sició 216-215 aC
 • Àratos I de Sició 215-214 aC
 • Àrat II de Sició 214-213 aC
 • Cicliàdes 210-209 aC
 • Filopemen 209-208 aC
 • Damòcrit de Calidó 201-200 aC
 • Cicliàdes 200-199 aC
 • Aristè de Megalòpolis 199-198 aC
 • Nicostrat 198-197 aC
 • Aristè de Megalòpolis 195-194 aC
 • Filopemen 193-192 aC
 • Diòfanes 192-191 aC
 • Filopemen 191-186 aC
 • Aristè de Megalòpolis 186-185 aC
 • Licortes de Megalòpolis 185-184 aC
 • Arcó 184-182 aC
 • Filopemen 183-182 aC
 • Licortes de Megalòpolis 182-181 aC
 • Cal·lícrates de Leòntion 180-179 aC
 • Hipèrbat II 179-178 aC
 • Xenarc d'Acaia 175-174 aC
 • Arcó 172-169 aC
 • Menàlquides d'Espàrta 151-150 aC
 • Dieu de Megalopolis 150-149 aC
 • Damòcrit 149-148 aC
 • Dieu de Megalòpolis 148-146 aC
 • Critolau de Megalòpolis 147-146 aC
 • A Roma 146 aC