Llista de concursos de castells de Tarragona

article de llista de Wikimedia

Aquesta llista presenta tots els concursos de castells de Tarragona, ordenats cronològicament, amb el nombre de colles participants, i les guanyadores. Més avall es presenta una taula amb el rànquing de colles que han quedat en més ocasions entre els 3 primers llocs.

LlistaModifica

Ed. Any Colles Primera classificada Segona classificada Tercera classificada
1a 1932 4 Colla Vella dels Xiquets de Valls
3de7, 3de7s, 2de7 (i), 2de7, 5de7, pde5; 109 punts
Colla Nova dels Xiquets de Valls
3de7, 3de7s, 2de7 (c), 5de7, 4de8 (i), 4de8 (i), pde5; 106 punts
Colla Vella dels Xiquets de Tarragona
3de7 (c), 4de7, 2de6, 3de8s, pde5 (i); 75 punts
2a 1933 4 Colla Nova dels Xiquets de Valls
5de7, 4de8, 2de7, 3de7s, 4de7a; 1.475 pessetes
Mirons del Vendrell
5de7, 3de7s, 2de7, 4de8 (i), 4de7a, 3de7; 1.175 pessetes
Colla Nova dels Xiquets de Tarragona
5de7 (i), 5de7, 3de7s, 2de7 (i), 2de7 (i), 4de7a (i), 4de7, pde5 (c), 3de6s; 700 pessetes
3a 1952 5 Muixerra de Valls
4d8, 2d7, 3d7ps, 3de8 (i), 3de8 (i); 2100 punts
Colla Vella dels Xiquets de Valls
3de7, 2de7 (c), 3de8 (i), 3de8 (i), 3de8 (i), pde6 (i); 1300 punts
Nens del Vendrell[1]
2de7, 4de8, 3de7ps, 3de8 (i), 3de8 (i), 3de8 (i); 2100 punts
4a 1954 5 Colla Vella dels Xiquets de Valls
2de7, 3de7ps, 4de7a, 3de8 (c), pde6 (i)
Nens del Vendrell
4de7a (c), 3de7ps, 3de7
Colla Vella dels Xiquets de Tarragona
4de7a (c), 3de7ps, 2de6 (c)
5a 1956 5 Colla Vella dels Xiquets de Valls
2de7, 3de8 (c), 3de7ps
Muixerra de Valls
4de8 (c), 3de7ps, 4de7a, 3de8 (i), 2de7 (i)
Nens del Vendrell
3de7ps, 2de7 (c), 4de7a, 4de8 (i)
6a 1970 6 Nens del Vendrell
pde6, pde7f (c), 2de8f
Colla Vella dels Xiquets de Valls
2de8f (c), pde7f (c), pde6 (c), 4de8a (i)
Castellers de Vilafranca
4de8 (i), 4de8 (i), 2de7, 5de7
7a 1972 8 Castellers de Vilafranca
pde6 (c), 4de8, 2de7, 3de8 (c)
Colla Vella dels Xiquets de Valls
4de8 (c), 2de7, 3de7ps, pde6 (i), pde6 (i), pde7f (i)
Colla Jove Xiquets de Valls
5de7, 4de8 (c), 4de7a, 2de7 (i), 2de7 (i), 2de7 (c)
8a 1980 16 Colla Joves Xiquets de Valls
4de8, 3de8, 5de8 (i), 5de8 (i), 5de8 (c)
Colla Vella dels Xiquets de Valls
4de8, 3de8, 2de8f, 5de8 (i)
Castellers de Vilafranca
5de7, 3de7ps (i), 3de7ps, 3de7, 4de8 (c)
9a 1982 20 Colla Vella dels Xiquets de Valls
2de8f, 4de8, 3de8, 4de9f (c), pde5, 5de8 (i)
Castellers de Vilafranca
3de7ps, 4de8 (c), 2de8f (i), 2de8f, pde5, pde6 (i)
Xiquets de Tarragona
3de7ps, 2de7, 4de8, pde5, pde6 (i)
10a 1984 17 Colla Vella dels Xiquets de Valls
2de8f, 4de9f (c), 3de8, 5de8 (i)
Castellers de Vilafranca
3de8, 4de8, 2de8f, pde6 (i)
Colla Jove Xiquets de Tarragona
4de8, 2de7 (c), pde6 (c)
11a 1986 14 Colla Vella dels Xiquets de Valls[2]
2de8f, 5de8, 3de8, 3de9f (c)
Colla Joves Xiquets de Valls
2de8f (c), 4de8, 3de8, 4de9f (c), 5de8 (i)
Castellers de Vilafranca
2de8f (i), 2de8f (c), 3de8, 4de8, 4de9f (i)
12a 1988 18 Colla Joves Xiquets de Valls
3de9f (c), 2de8f, 4de9f (c)
Castellers de Vilafranca
3de9f (c), 2de8f, 4de8, (4de9f (c))
Colla Vella dels Xiquets de Valls
2de8f (c), 3de8, 4de8, 3de9f (i), 3de9f (i)
13a 1990 12 Colla Joves Xiquets de Valls
3de9f, 2de8f, 4de8, 4de9f (i), 4de9f (c)
Colla Vella dels Xiquets de Valls
2de8f, 4de8, 4de9f (c), 3de7, 3de9f (i), 3de9f (i)
Castellers de Vilafranca
3de8, 2de8f, 4de8, 3de9f (i), 3de9f (i)
14a 1992 20 Colla Joves Xiquets de Valls[3]
3de9f, 4de9f, 5de8
Colla Vella dels Xiquets de Valls
4de9f, 3de8, 2de8f, 3de9f (i)
Colla Jove Xiquets de Tarragona
2de8f, 3de8, 5de7, 4de8 (i), 4de8 (i)
15a 1994 23 Colla Vella dels Xiquets de Valls
4de9f, 5de8, 3de9f, 2de9fm (i)
Colla Jove Xiquets de Tarragona
3de9f, 4de9f (i), 4de9f, 5de8, 5de9f (i)
Colla Joves Xiquets de Valls
3de9f, 4de9f (c), 5de8, 2de9fm (i)
16a 1996 18 Castellers de Vilafranca
3de9f, 4de8a (c), 4de9f, 2de9fm, pde8fm (i)
Colla Vella dels Xiquets de Valls
3de9f (c), 5de8, 2de8f, 4de9f, 5de9 (i), 2de9fm (i)
Colla Joves Xiquets de Valls
3de8, 4de9f, 3de9f (i), 3de9f (i), 2de8 (i), 2de8f[4]
17a 1998 18 Castellers de Vilafranca
2de9fm, 4de9fa (i), 4de9fa, pde8fm (c), 5de9f (c); 26.410 punts
Colla Vella dels Xiquets de Valls
5de9f, 4de9fa (c), pde8fm (i), pde8fm (c), 4de9 (i); 26.390 punts
Colla Jove Xiquets de Tarragona
3de9f (c), 4de9f (c), 4de8a, 4de9 (i); 16.717 punts
18a 2000 18 Colla Vella dels Xiquets de Valls
5de9f, 3de10fm (c), 2de8 (i), 2de9fm; 30.400 punts
Colla Joves Xiquets de Valls
4de9 (c), 3de9f, 5de9f (i), 5de9f (i), 2de8f; 21.580 punts
Castellers de Vilafranca
4de9fa, 3de10fm (i), 3de10fm (i), 2de8 (c), 4de9 (i); 19.617 punts
19a 2002 18 Castellers de Vilafranca
4de9fa, 5de9f, 3de10fm (c), 4de9 (i); 32.186 punts
Colla Vella dels Xiquets de Valls
4de9fa (c), 5de9f, 2de8 (i), 3de10fm (2p), 2de9f (i); 18.370 punts
Capgrossos de Mataró
2de8f, 5de8 (id), 5de8, 3de9f; 15.387 punts
20a 2004 18 Castellers de Vilafranca
4d9fa, pd8fm, 2d8 (c), 3d10fm (i); 29.490 punts
Colla Vella dels Xiquets de Valls
5d9f (c), 4d9fa, 2d8 (i), 2d8 (i), 3d9 (i); 18.390 punts
Colla Joves Xiquets de Valls
3d9f, 4d9f, 2d9fm (i), 4d8a (id), 4d8a (c); 17.194 punts
21a 2006 18 Castellers de Vilafranca
4de9fa, 5de9f, 3de10fm (i), 2de8 (c); 5.754 punts (-5)
Colla Vella dels Xiquets de Valls
4de9fa (c), 5de9f (id), 5de9f (c), 4de9 (i), 3de9f; 3.870 punts (-3)
Colla Joves Xiquets de Valls
3de9f, 5de9f (i), 4de9f, 5de9f (i); 1.597 punts (-3)
22a 2008 18 Castellers de Vilafranca
4de9fa, pde8fm, 2de8 (c), 4de9 (c); 5.997 punts (-4)
Colla Vella dels Xiquets de Valls
pde8fm(c), 5de9f (c), 4de9fa (id), 4de9fa (id); 2.619 punts (-5)
Colla Joves Xiquets de Valls
5de9f (i), 3de9f, 2de8 (i), 4de9f (c), 5de8; 2.046 punts (-6)
23a 2010 14 Castellers de Vilafranca
4de9fa, Pde8fm(c), 5de9f, 2de8(i); 4.795 punts
Colla Joves dels Xiquets de Valls
3de9f, 4de9f, 5de9f(c); 3.067 punts
Colla Vella dels Xiquets de Valls
5de9f(c), Pde8fm(i), 3de9f, Pde8fm(i), 2de9fm(i); 2.302 punts
24a 2012 32 Castellers de Vilafranca
4de9fa(c), 3de9fa(c), 2de8sf, 4de9sf; 15.197 punts
Colla Joves dels Xiquets de Valls
3de9f, 5de9f, 9de8; 7.284 punts
Colla Vella dels Xiquets de Valls
9de8, 5de9f, 4de9fa(i), 3de9f; 7.284 punts[5][6]
25a 2014 41 Castellers de Vilafranca
4de9fa, 3de9fa, 2de8sf(c), 3de10fm(c); 6.025 punts
Colla Vella dels Xiquets de Valls
4de9fa, 3de10fm(c), 2de8sf(c), 4de9sf(id); 5.970 punts
Colla Jove Xiquets de Tarragona
9de8, 5de9f, 3de9fa(i), 3de10fm(c); 5.235 punts
26a 2016 45 Castellers de Vilafranca
3d10fm, 2d8sf(c), 4d10fm, 2d8sf(c); 7080 punts
Colla Jove Xiquets de Tarragona
5d9f, 3d9fa, 3d10fm(i), 9d8; 4985 punts
Colla Vella dels Xiquets de Valls
4d10fm(c), 3d10fm(i), 4d9sf, 3d9sf(i), 3d9sf(i); 4530 punts
27a 2018 45 Colla Vella dels Xiquets de Valls
4d9sf, 2d8sf, 3d10fm(c); 9690 punts
Castellers de Vilafranca
3d10fm, 2d8sf(c), 4d10fm(i), 2d9fm; 8070 punts
Colla Jove Xiquets de Tarragona
5d9f, 3d10fm(c), 9d8; 7090 punts

Rànquing de colles que han quedat en els 3 primers llocsModifica

La següent taula mostra el rànquing de colles que han quedat en les tres primeres posicions de les diverses edicions del concurs de castells Tarragona, actualitzada després de l'edició de 2010.

Rànquing Colla Victòries 2a posició 3a posició Total
1 Castellers de Vilafranca 11 4 5 20
2 Colla Vella dels Xiquets de Valls 9 13[5] 4 26
3 Colla Joves Xiquets de Valls (*) 6[1] 6[5] 6 18
4 Nens del Vendrell[1] 2[1] 1 1 4
5 Colla Jove Xiquets de Tarragona 0 2 5 7
6 Mirons del Vendrell 0 1 0 1
7 Colla Vella dels Xiquets de Tarragona 0 0 2 2
8 Capgrossos de Mataró 0 0 1 1
8 Xiquets de Tarragona 0 0 1 1
8 Colla Nova dels Xiquets de Tarragona 0 0 1 1

Vegeu tambéModifica

ReferènciesModifica

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 El 1952 es va produir un empat i es van proclamar dues colles guanyadores.
  2. La Vanguardia, 1986, La Colla Vella Xiquets de Valls ganó el concurso de castells
  3. La vanguardia, 4 d'octubre de 1992, La plaza de toros de Tarragona vive la más brillante jornada castellera del siglo
  4. La Vanguardia, 7 d'octubre de 1996, El concurso del más difícil imposible
  5. 5,0 5,1 5,2 El 2012 hi va haver un empat a la segona posició.
  6. [enllaç sense format] http://www.concursdecastells.cat/en-directe | llista de puntuació

Enllaços externsModifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Llista de concursos de castells de Tarragona