Llista de llibres sobre tecnologies

article de llista de Wikimedia
Impremta del segle XV

En el context de la tecnologia, de la seva història i de la difusió de les diverses tècniques associades, és possible recollir una llista de llibres i documents escrits sobre les nombroses tecnologies existents

Les tecnologies associades als oficis tradicionals es transmetien de pares a fills o de mestres a aprenents. En aquest sentit, qualsevol obra escrita especialitzada sobre una tecnologia tradicional és excepcional i digna d’estudi.

Aspectes generalsModifica

La llista que es presenta en aquest article és una llista d’obres que tracten amb certa profunditat qualsevol tecnologia.

 • Les obres estan ordenades cronològicament. La datació por ser aproximada.
 • La llista no pretén ser exhaustiva.
 • Sempre que sigui possible, la referència ha de permetre la consulta gratuita de l'obra original.

Abans de l'Era cristianaModifica

 • c 240 aC. Filó de Bizanci. Poliorcetica.[2]
  • L'obra parla de molts temes tècnics. Entre altres, de diversos tipus de sitges (calia emmagatzemar cereals per a poder resistir un setge), de molles de bronze (i la manera de fer-les), de projectils llançats amb torsió (aprofitant la corda de l'arc de l'arma i cargolant el projectil),...
 • c 20 aC. De Architectura és l'obra cabdal de l'arquitectura romana escrita per Marc Vitruvi Pol·lió vers l'any 20 aC.

Segle IVModifica

Segle XIModifica

 • 1070. Su Song. Bencao Tujing.

Segle XIIModifica

Segle XIVModifica

 • 1378. La Sedacina, obra que tracta del vidre, del frare carmelità Guillem Sedacer, de Barcelona.[5]

Segle XVModifica

 • 1433. Barcelona. En el "Llibre dels consells" del gremi d'espasers s'indica la manera de trempar les fulles de les espases.[6]

Segle XVIModifica

 • 1511. Fil per a cordes de ballesta. Capítol I de les Ordinacions de València de 31 de febrer de 1511.[7]
 • 1569. Francesc Franco, originari de Xàtiva. Tractado de la nieve y del uso della (Sevilla, 1569).[10]
 • 1592. Antoni Castell. (amb el pròleg en català) Theorica y pratica de boticarios.[11]

Segle XVIIModifica

 
Obrador d’un forn de vidre.
 • 1607. Bartolomeo Crescentio. “Nautica mediterranea”.[12]
 • 1611. Tomé Cano. Arte para fabricar, fortificar, y aparejar naos de guerra, y merchantes.[13]
 • 1612. Antonio Neri. Arte vetraria.[14]
 • 1614. Pantero Pantera. "L’armata navale".[15]
 • 1617. Miquel Agustí . Llibre dels secrets d'agricultura, casa rústica i pastoril.[16]
 • 1618. Girolamo Sirtori. Telescopium: sive ars perficiendi.[17]
 • 1643. Luis Berrio de Montalvo. Informe sobre el nuevo beneficio de metales por azogue.[18]
 • Izaac Walton fou l'autor d'un llibre sobre la pesca amb canya: The Complete Angler (1653). L'obra conté diferents referències a les llinyes usades en la seva època: seda trenada, crin, pèl de cuc,...[19]
 • 1693. Jean Imberdis. Papyrus, sive, Ars conficiendaie papyri (trad. francès de 1899, per Augustin Blanchet).[20]
 • 1696. Carlo Fontana. Utilissimo trattato dell'acque correnti.[21]
  • L'obra tracta, principalment, de la conducció d'aigües.

Segle XVIIIModifica

 
Planxa de coure matriu d’un dels gravats de la Description des Arts et Métiers.
 • 1759. Manuel del Rio. Arte de reloxes de ruedas para torre, sala, i faltriquera.[24]
 • 1761-1789. Període de publicació de l'obra enciclopèdica Descriptions des arts et métiers
 • 1767. Henri-Louis Duhamel du Monceau. Du transport, de la conservation et de la force des bois, ou l'on trouvera des moyens d'attendrir les bois, de leur donner diverses courbures, surtout pour la construction des vaisseaux.[29]
 • 1769. M. de Garsault. Art du tailleur,: contenant le tailleur d'habits d'hommes; les culottes de peau; le tailleur de corps de femmes & enfants: la couturiere; & la marchande de modes.[30]
 • 1775. Edme Béguillet. Manuel du meûnier et du charpentier de moulins, ou Abrégé classique du traité de la mouture par économie.[31]
 • 1778. Dom Bedos de Celles. L'art du facteur d'orgues.[32]
 • 1783. José Joaquín Romero y Fernández de Landa. Reglamento de maderas necesarias para la fábrica de los baxeles del Rey .[33]
 • 1792. Un dels sistemes de fabricar bescuit. Encyclopedia metódica : arte militar[34]
 • 1799. Tratado sobre la cria y propagacion de pastos y ganados.[35]

Segle XIXModifica

 • 1800. François Rozier. Curso completo ó Diccionario universal de agricultura teórica, práctica, económica, y de medicina rural y veterinaria.[36]
 • 1808. Hendrik Jansen. Essai sur l'origine de la gravure en bois et en taille-douce.[37]
 • 1819. Louis Sébastien Lenormand. Nouveau manuel du teinturier, ou, Guide pratique des apprentis et des ouvriers dans l'art de la teinture: contenant diverses recettes pour faire toutes sortes de couleurs sur laine, soie, fil et coton.[38]
 • 1821. Nicolas Roret. Encyclopédie Roret. Col·lecció de manuals tècnics. 112 títols diferents publicats, fins a l'any 1939.[39]
  • Exemple 1: Nouveau manuel du tourneur.[40]
  • Exemple 2: Nouveau manuel complet du relieur[41]
 • 1828. J. P. Douliot. Cours élémentaire, théorique et pratique, de construction.[42]
 • 1834. Antonio Sánchez Pérez. Manual de geometría popular aplicada a la carpintería, ebanistería, albañilería, cantería, cerrajería y otras artes de construcción.[43]
 • 1835. Eusebio Ruiz de la Escalera. Práctica fija de colmeneros ó sea modo único de cuidar las abejas, y demostración de la utilidad que rinden.[44]
 • 1836. Vandael. Manual teórico y práctico del sastre o Tratado completo y simplificado de este arte, que contiene el modo de trazar, cortar y hacer toda clase de vestidos.[45]
 • 1837. Publicació d’un llibre sobre carruatges. “English Pleasure Carriages: Their Origin, History, Varieties, Materials ...” de William Bridges Adams.[46]
 • 1839. On parchment (descripció de la manufactura de pergamins.[47]
 • 1845. Traité de la Coupe Des Pierres.[48]
 • 1851. Publicació de l’obra: Nouveau manuel complet du charron et du carrossier. Contenant l’art de fabriquer toutes les grosses Voitures; les lnstruments d'agriculture; les Voitures d'artillerie et du génie; les Voitures de luxe et bourgeoises; les Lois sur la fabrication des voitures, et des Notions étendues sur l'établissement des Ateliers de charronnage et de carrosserie, ainsi que divers perfectionnements récents apportés dans ces deux Arts. De M. LEBRUN.[49]
 • 1851. A. BUSSY. Tratado de los medios de averiguar las falsificaciones de las drogas simples y compuestas,y de comprobar su grado de pureza.[50]
 • 1855. A. Moitrier. Traité pratique de la culture de l'osier et de son usage dans l'industrie de la vannerie fine et commune.[51]
  • Conreu del vímet i el seu ús en cistelleria.
 • 1856. Joan Monjo i Pons. Curso Metódico de arquitectura naval aplicada a la construcción de buques mercantes.[52]
 • 1857. Francisco Amorós. Arte de delinear y trazar con perfección.[53]
 • 1859. J. Morin. Manual del botero y del zapatero; ó, Tratado completo de estes artes.[54]
 • 1860. Traducció al castellà de l'obra de Robert KIPPING, Elementos de construcción de velas.[55]
 • 1872. Mariano Tafall. Arte completo del constructor de órganos, ó, sea Guia manual del organero.[56]
 • 1877. Francisco Balaguer y Primo. Industrias agrícolas: tratado de las que se explotan en España.[57]

ReferènciesModifica

 1. Niharranjan Ray; Brajadulal Chattopadhyaya. A sourcebook of Indian civilization. Orient Blackswan, 1 gener 2000, p. 81–. ISBN 9788125018711 [Consulta: 24 abril 2011]. 
 2. Apollodore de Damas; Athenaeus Mechanicus; Philon de Byzance Veteres mathematici. ex typographia regia, 1693. 
 3. Vegecio. Instituciones militares. impreso en casa de Juaquin Ibarra, 1764. 
 4. García Sánchez, E., "Ibn al-Awwam, Abu Zakariya´", Biblioteca de al-Andalus, vol. 2, p. 448-450, Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, Almeria, 2009, ISBN 978-84-934026-6-2
 5. Pascale Barthélémy. La Sedacina ou l'Oeuvre au crible 2 volumes: L'alchimie de Guillaume Sedacer, carme catalan de la fin du XIVème siècle. Arché, 2002. ISBN 978-88-7252-239-4. 
 6. Antonio Capmany y de Montpalau; Real Junta y Consulado de Comercio de Barcelona. Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona .... En la Imprenta de Sancha, 1779, p. 2–. 
 7. Instituciones gremiales : su origen y organización en Valencia. Per Luis Tramoyeres Blasco. València 1889. Imprenta Domènech.
 8. Gabriel Alonso de Herrera. Obra de agricultura. A.G. de Brocar, 1520. 
 9. Georg Agricola. Georgii Agricolae De re metallica libri XII.. Culture et civilisation, 1556. 
 10. Tractado de la nieue y del uso della. G.L., 1569, p. 2–. 
 11. Antonio Castell. Theorica y pratica de boticarios en que se trata de la arte y forma como se han de componer las confectiones ansi interiores como exteriores. en casa Sebastià de Cormellas, 1592. 
 12. Bartolomeo Crescenzio. Nautica Mediterranea Di Bartolomeo Crescentio Romano. All'Illvstriss. E Reverendiss. S. Card. Aldobrandino. Nella quale si mostra la fabrica delle Galee Galeazze, e Galeoni con tutti ... Si manifesta l'error delle Charte mediterranee ... S'insegna l'arte del nauigar (etc.). Bartolomeo Bonfadino, 1607. 
 13. Tomé Cano. Arte para fabricar, fortificar, y apareiar naos de guerra, y merchante .... en casa de Luys Estupiñan, 1611. 
 14. Antonio Neri. L' arte vetraria. Batti, 1663. 
 15. Pantero Pantera. L'armata nauale, del capitan Pantero Pantera ...: diuisa in doi libri ... ; con vn vocabolario, nel quale si dichiarano i nomi, [et] le voci marinaresche. Et con due tauole, l'vna de i capitoli, [et] l'altra delle materie dell'opera .... appresso Egidio Spada, 1614, p. 179–. 
 16. Miquel Agustí. Llibre dels secrets de agricultura, casa rustica y pastoril. en la estampa de Esteue Liberôs, 1617. 
 17. Girolamo Sirtori. Telescopium: sive ars perficiendi novum illud Galilaei visorium instrumentum ad sydera in tres partes divisa, 1618, p. 25–. 
 18. Luis Berrio de Montalvo. Informe sobre el nuevo beneficio de metales por azogue, 1643. 
 19. Izaak Walton; Charles Cotton The Complete Angler. Routledge, Warnes and Routledge, 1859. 
 20. Jean Imberdis; Augustin Blanchet Papyrus, sive, Ars conficiendaie papyri J. Imberdis: avec traduction française ; 1693-1899. C. Béranger, 1899. 
 21. Carlo Fontana. Utilissimo trattato dell'acque correnti: diviso in tre libri : nel qvale si notificano le misure, ed esperienze di esse : i giuochi, e scherzi, li quali per mezzo dell'aria, e del fuoco, vengono operati dall'acqua, con diversi necessarii ammaestramenti intorno al modo di far condotti, fistole, bottini, ed altro, per condurre l'acque ne'luoghi destinati. Con una esatta notizia di tutto quello, ch'è stato operato intorno alla conduttura dell' acqua di Bracciano. Nella Stamperia di Gio. Francesco Buagni, 1696, p. 10–. 
 22. The Cyclopædia; Or, Universal Dictionary of Arts, Sciences, and Literature. By Abraham Rees, ... with the Assistance of Eminent Professional Gentlemen. Illustrated with Numerous Engravings, by the Most Disinguished Artists. In Thirthy-nine Volumes. Vol. 1 [- 39]. Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown, 1819. 
 23. Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Pellet, 1779. 
 24. Manuel del Rio. Arte de reloxes de ruedas para torre, sala, i faltriquera: dividida en dos tomos, e iluminada con trece estampas ... en la Imprenta de Ignacio Aguayo i Aldemunde, 1759, p. 1–. 
 25. Henri-Louis Duhamel Du Monceau; Patte Art du charbonnier, ou manière de faire le charbon de bois.- Additions et corrections relatives à l'art du charbonnier par M. Duhamel du Monceau [par Dangenoust et Jars]. chez Desaint et Saillant, 1770, p. 1–. 
 26. Henri-Louis Duhamel Du Monceau; Patte Art du chandelier, par M. Duhamel du Monceau. L. F. Delatour, 1764, p. 14–. 
 27. Auguste-Denis Fougeroux de Bondaroy. Art de tirer des carrieres la pierre d'ardoise, de la fendre et de la tailler Par M. Fougeroux de Bondaroy, 1776, p. 208–. 
 28. Henri Louis Duhamel du Monceau. Art de réduire le fer en fil connu sous le nom de fil d'archal. Desaint & Saillant, 1768, p. 29–. 
 29. Henri-Louis Duhamel du Monceau. Du transport, de la conservation et de la force des bois, ou l'on trouvera des moyens d'attendrir les bois, de leur donner diverses courbures, surtout pour la construction des vaisseaux: et de former des pièces d'assemblage pour suppéler au défaut des pièces simples : faisant la conclusion du traité complet des bois et des forêts. L. F. Delatour, 1767, p. 372– [Consulta: 9 octubre 2010]. 
 30. Art du tailleur,: contenant le tailleur d'habits d'hommes; les culottes de peau; le tailleur de corps de femmes & enfants: la couturiere; & la marchande de modes, 1769, p. 23–. 
 31. Edme Béguillet; César BUQUET Manuel du meûnier et du charpentier de moulins, ou Abrégé classique du traité de la mouture par économie. Orné de gravures en taille douce, et rédigé sur les Mémoires du sieur César Buquet. Panckoucke; Delalain, 1775, p. 174–. 
 32. François Bedos de Celles; La Gardette L'art du facteur d'orgues par D. Bedos de Celles,.... de l'imprimerie de L. Delatour, 1778. 
 33. José Romero Fernández de Landa. Reglamento de maderas necesarias para la fábrica de los baxeles del Rey y demás atenciones de sus arsenales y departamentos. Editorial MAXTOR, 2008. ISBN 978-84-9761-450-4. 
 34. Encyclopedia metódica : arte militar. en la imprenta de Sancha, 1792, p. 59–. 
 35. Tratado sobre la cria y propagacion de pastos y ganados. La imprenta real, 1799, p. 2–. 
 36. François Rozier. Curso completo ó Diccionario universal de agricultura teórica, práctica, económica, y de medicina rural y veterinaria. en la Imprenta Real, 1800, p. 474–. 
 37. Hendrik Jansen. Essai sur l'origine de la gravure en bois et en taille-douce et sur la connoissance des estampes des XVe. et XVIe. siècles ; où il est parlé aussi de l'origine des cartes à jouer et des cartes géographiques: suivi de Recherches sur l'origine du papier de coton et de lin ; sur la calligraphie, depuis les plus anciens temps jusqu'à nos jours ; sur les miniatures des anciens manuscrits ; sur les filigranes des papiers des XIVe., XVe. et XVIe. siècles ; ainsi que sur l'origine et le premier usage des signatures et des chiffres dans l'art de la typographie ..Tome premier Avec XX planches. [Tome second].. Chez F. Schœll, 1808. 
 38. Baillot; Louis Sébastien Lenormand Nouveau manuel du teinturier, ou, Guide pratique des apprentis et des ouvriers dans l'art de la teinture: contenant diverses recettes pour faire toutes sortes de couleurs sur laine, soie, fil et coton. Bachelier, 1819, p. 160–. 
 39. Jordi Rubió i Balaguer. Obra dispersa. L'Abadia de Montserrat, 1999, p. 258–. ISBN 978-84-8415-045-9. 
 40. A. Menut Dessables. Nouveau manuel du tourneur [...]. Roret, 1839, p. 1–. 
 41. Louis-Sébastien Le Normand. Nouveau manuel complet du relieur, dans toutes ses parties.... Roret, 1840, p. 89–. 
 42. J. P. Douliot. Cours élémentaire, théorique et pratique, de construction, 1828, p. 1–. 
 43. Antonio Sánchez Pérez. Manual de geometría popular aplicada a la carpintería, ebanistería, albañilería, cantería, cerrajería y otras artes de construcción. Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada, 1834, p. 240–. 
 44. Eusebio Ruiz de la Escalera. Práctica fija de colmeneros ó sea modo único de cuidar las abejas, y demostración de la utilidad que rinden. Imprenta de D. Miguel de Burgos, 1835. 
 45. Vandael. Manual teórico y práctico del sastre o Tratado completo y simplificado de este arte, que contiene el modo de trazar, cortar y hacer toda clase de vestidos. Imprenta de los Hijos de D. Catalina Piñuela, 1836. 
 46. William Bridges Adams. English Pleasure Carriages: Their Origin, History, Varieties, Materials, Construction, Defects, Improvements, and Capabilities: with an Analysis of the Construction of Common Roads and Railroads, and the Public Vehicles Used on Them; Together with Descriptions of New Inventions .... C. Knight & Company, 1837, p. 28–. 
 47. The Saturday Magazine. John William Parker, 1839, p. 134–. 
 48. Traité de la Coupe Des Pierres. Carilian - Goewry et V. Dalmont, 1845, p. 228–. 
 49. Lebrun; Louis-Antoine Leroy; François Malepeyre Nouveau manuel complet du charron et du carrossier. Libr. Roret, 1851, p. 69–. 
 50. A. BUSSY. Tratado de los medios de averiguar las falsificaciones de las drogas simples y compuestas,y de comprobar su grado de pureza. Imprenta a cargo de J. Rodriguez, 1851, p. 104–. 
 51. A. Moitrier. Traité pratique de la culture de l'osier et de son usage dans l'industrie de la vannerie fine et commune. Dusacq, 1855, p. 31–. 
 52. Juan Monjo i Pons. Curso metódico de arquitectura naval aplicada á la construccion de los buques mercantes. Imprenta de Jose Tauló, 1856. 
 53. Francisco Amorós. Arte de delinear y trazar con perfección, 1: comprende elementos de geometría, esplicaciones sobre los diferentes órdenes de arquitectura y métodos para ejecutar los varios trabajos difíciles en el vasto ramo de la carpintería. Libreria de Joaquin Verdaquer, 1857, p. 277–. 
 54. J. Morin. Manual del botero y del zapatero; ó, Tratado completo de estes artes..., 1859, p. 177–. 
 55. Robert KIPPING. Elementos de construcción de velas. Imp. de T.Fortanet, 1860, p. 80–. 
 56. Mariano Tafall y Miguel; Manuel Jesús Cela Folgueiras; Miguel Angel López Farína Arte completo del constructor de órganos, ó, sea Guia manual del organero: comprende desde los principios elementales del oficio .... Xunta de Galicia, 1872, p. 3–. 
 57. D. Francisco Balaguer y Primo. Industrias agricolas: tratado de las que se explotan en españa, 1877, p. 70–.